Privacyverklaring van de OMB Academie

Privacyverklaring van de OMB Academie

OMB Academie, gevestigd aan de Soestdijksekade 894, 2574 EH Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

OMB Academie
Soestdijksekade 894
2574 EH Den Haag

Persoonsgegevens die wij verwerken

De OMB Academie verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden voor een cursus, workshop, opleiding, training of oefen les, een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over onze website.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De OMB Academie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Medische bijzonderheden. Wanneer je medische bijzonderheden hebt, dienen wij dit te weten zodat wij op professionele basis kunnen beoordelen of, en zo ja, onder welke omstandigheden en voorwaarden je kan deelnemen aan een cursus, workshop, opleiding, training of oefen les.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens

De OMB Academie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om onze diensten uit te voeren en om onze goederen bij je af te leveren
 • Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De OMB Academie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OMB Academie) tussen zit.

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

De OMB Academie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een algemene bewaartermijn van minimaal zeven kalenderjaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De OMB Academie verstrekt uitsluitend aan derden én alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De OMB Academie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je eigen browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Natuurlijk heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de OMB Academie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een (door ons gekozen) computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via de contactpagina. Vermeld altijd duidelijk de reden van je bezwaar.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou nadrukkelijk om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

De OMB Academie wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De OMB Academie neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht jij het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de pagina contact.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is met de grootste zorg vastgelegd op basis van huidige inzichten en informatieverstrekking van derden. Indien je van mening bent dat deze privacyverklaring niet voldoet met de huidige regelgeving, staat het je eveneens vrij om hierover contact met ons op te nemen.

Privacyverklaring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *