Inhoud massage opleiding

Over de inhoud van de massage-opleiding, valt veel te vertellen. Hieronder kun je het een en ander lezen over de lessen die je mag verwachten.

Massage-opleiding

Uiteraard gaat tijdens de massage-opleiding het grootste gedeelte over het feitelijk leren van massagetechnieken. Daarbij beginnen we met een basismassage, waarin je het hele lichaam leert masseren. Als je dit goed in de vingers hebt, doordat je veel oefent, gaan we je meer technieken leren. Al deze technieken zijn als het ware je gereedschappen en als je veel keuze mogelijkheden hebt, ben je in staat om elke keer een unieke massage te geven.

Het leren van technieken is niet het enige wat aan bod komt tijdens de massage-opleiding. Voor het geven van een goede ontspanningsmassage komt namelijk veel meer kijken dan je technieken. Daarom gaan we tijdens de massage-opleiding ook aandacht besteden aan de volgende belangrijke onderwerpen.

Om te beginnen…

We starten de massage-opleiding niet direct met masseren. De eerste lesdag zal gaan over contact maken, want contact is de essentie van massage. We starten met een nieuwe groep en gaan elkaar leren kennen. We zullen immers een jaar samen “op reis” gaan. Naast praktische informatie gaan we enkele oefeningen doen, om een tipje van de sluier op te lichten van het gehele opleidingsjaar. Natuurlijk ronden we de dag af met aanraken en aangeraakt worden ofwel: masseren.

Bewustwording

Je bewust zijn van wie jij bent en wat jij doet, in contact met de ander is van wezenlijk belang. Je zult veel leren over jezelf tijdens het lesblok “Bewustwording”. Hoe hoger jouw lichaamsbewustzijn is, hoe hoger ook je zelfbewustzijn in het geheel is. Daardoor kun jij anderen ook beter helpen met ontspannen en met hún eigen proces van bewustwording. Bewust-zijn gaat ook over zelfvertrouwen, vanuit je eigen kracht handelen, in staat zijn tot zelfreflectie, begrip voor jezelf en geduld met jezelf hebben.
Het bewust-worden loopt als een rode draad door de hele massage-opleiding heen.

Ademhaling

In lijn met je lichaamsbewustzijn, gaan we aandacht besteden aan je ademhaling. De ademhaling is een mooie graadmeter van de mate waarin je gespannen of juist ontspannen bent. De ademhaling werkt in principe uit zichzelf: je hoeft er niet over na te denken om te ademen. Echter,  je kunt ook bewust je ademhaling aansturen: je kunt je adem bijvoorbeeld inhouden of een keer diep zuchten. Beide zal je lijf en je gevoel beïnvloeden en dus kan je met een bewuste ademhaling ook je niveau van ontspanning beïnvloeden. Dit kun je actief en bewust inzetten als je masseert, voor zowel jezelf als voor de mensen die je masseert.

Je houding

Een ander belangrijk aspect is je lichaamshouding. Misschien masseer je al wel eens en merk je dat je last krijgt van je eigen lijf. Van mensen die voor het eerst een les bij ons volgen, horen we over schouderklachten, rugklachten of pijnlijke handen en armen. Bijna altijd ligt de oorzaak hiervan bij een verkeerde werkhouding. Tijdens de gehele opleiding hebben we aandacht voor je werkhouding, zodat jij je bewuster wordt hiervan en je deze kunt aanpassen om een optimale werkhouding te hebben.
Houding gaat ook over hoe jij je verhoudt ten opzichte van degene die je masseert, wat bij praktijkvoering aan de orde komt.

Bodyreading

Je lichaam heeft je veel te vertellen! Iedereen heeft een uniek lijf en dat maakt masseren ook zo mooi. Elk mens heeft een andere bouw en andere spierspanningen, die al ontstaan in je verleden. Deze spanningen bepalen voor een groot deel onze houding. Hierdoor kun je dus aan iemands houding het een en ander aflezen en dit geeft jou als masseur informatie.

Wat nog boeiender is, is dat dit ook gekoppeld is aan je karakter. Aan wat je wel fijn vindt en wat niet, aan hoe je met andere mensen omgaat, hoe je de wereld om je heen ervaart enzovoort.

Op basis van het model van de karakterstructuren volgens Wilhelm Reich gaan we onderzoeken welke karakterstructuren bij jou horen. Niet om dit te beoordelen of te veranderen, maar om je bewust te maken van wie jij bent en hoe jij je verhoudt ten opzichte van mensen die je masseert. Inzicht in jezelf is erg verrijkend! We kijken ook naar de specifieke karaktertrekken van anderen, zodat jij als masseur in staat bent om een massage te geven die het beste past bij die specifieke en unieke persoon.

Praktijkvoering

Zodra je je massage-opleiding hebt afgerond, kun je een massagepraktijk starten. Ja, en dan? Met een website en visitekaartjes alleen kom je er zeker niet. Het vraagt veel meer dan dat.
Wat komt daar nou allemaal bij kijken? Wat heb je zoal nodig? Welke regels zijn er rondom het starten van een eigen bedrijf? Hoe krijg je klanten en hoe behoud je die?
We gaan ruime tijd besteden aan het opzetten van een eigen massage praktijk.

Polariteiten en energetisch werken

Uit ervaring weten we dat veel mensen niet alleen fysiek werken, maar dat er ook een stuk energetisch “werk” bij komt kijken als je met mensen in contact bent.

Polariteitsmassage is het gebruik maken van levensenergie die tussen twee polen stroomt, met als doel het lichaam weer in balans te brengen en blokkades te verzachten of op te heffen.  In de Westerse cultuur is het bestaan van levensenergie (ook wel levenskracht genoemd) minder gebruikelijk dan in Oosterse filosofieën en zienswijzen. Daar wordt het benoemd als chi, ki of prana en in feite gaat het over de essentie van het leven.

Het bestaan hiervan is (voor zover we weten) nog niet wetenschappelijk aangetoond, maar je hoeft er niet in te geloven om het te kunnen geven of ontvangen. De ervaring leert dat de ontvanger door polariteitsmassage meestal tot rust komt en dat op zich is al een goede reden om deze methode toe te passen.
Naast de polariteitsmassage besteden we tijdens de massage-opleiding aandacht aan andere vormen van het werken met energie.

Toetsdagen

Na elk lesblok waarin je technieken leert, ga je thuis aan de slag om deze veel te oefenen. Dit kan op de mensen in je omgeving, zoals je partner, je kinderen, vrienden enzovoort en met medestudenten uit jouw huiswerkgroep. Oefenen is essentieel: massage is net zoals andere handelingen een vaardigheid die je alleen leert door het veel te doen. Vergelijk het maar met autorijden, dat leer je ook niet in één les.

Na elk lesblok met technieken is er, enkele weken later, een tussentoets. Hierin kijken we samen of je de massagetechnieken goed geleerd hebt. We combineren een toestdag zo veel mogelijk  met andere lesonderdelen, zodat je zowel een inspannend als ontspannend deel hebt. Mocht je onverhoopt de tussentoets niet goed afleggen, dan kijken we samen wat er nodig is om het wel goed te doen. Het is ook mogelijk om extra lessen te volgen, zowel individueel als in een andere groep.

Examen

Diploma massage-opleiding

Op de laatste lesdag van de massage-opleiding is er een eindexamen, waarin je laat zien wat jouw massagevaardigheden zijn. Als je dit examen met goed gevolg volbrengt, ontvang je jouw diploma “Ontspanningsmasseur”!

 

Introductie dag

Wil je proeven aan de sfeer van de opleiding en een goed beeld krijgen van deze massage opleiding. Meld je dan aan voor de eendaagse cursus met de naam: “Massage Start Up!”  Op deze dag leer niet alleen zelf masseren, je wordt ook gemasseerd én je krijgt informatie over zowel massage als de opleiding. Meer informatie over deze massagecursus vind je op deze pagina.

Volg ons ook op Facebook en blijf op de hoogte van nieuws over de opleiding.